อนุทิน 42763 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พวกเราเหมือนมีแม่เหล็กติดตัว วิ่งไปตามเส้นทางใด ก็มีผลดึงดูดบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีบุพกรรมร่วมกับเรามาเจอกัน ใครมีอิทธิพลกับชีวิตเรามาก ให้ผลเปลี่ยนแปลงทางดีหรือร้ายได้รุนแรง ก็หมายความว่าเราหลีกเลี่ยงการพบเจอคนนั้นไม่ได้ และต้องใช้เวลาระยะหนึ่งทำความรู้จัก คบหา และรับผลจากเขาเสียก่อนจึงถึงเวลาผละจาก

ต่างจากพวกที่เราจะต้องเสียเวลาในชีวิตร่วมกับเขาเพียงครึ่งนาที เช่นคนบอกทางแยกทางเลี้ยวให้เราไปถึงที่นัดหมาย การพบหรือไม่พบคนจำพวกนี้มีผลเท่ากัน คือจะไม่ทำให้ชีวิตเราต่างไปจากเดิม" 

กัลยาณมิตรทุกคน  ที่โกทูโนนี้   ก็คงมีบุพกรรมร่วมกันมาแน่นอน  จึงได้มาเจอกัน...

เขียน 03 Aug 2009 @ 12:33 () แก้ไข 03 Aug 2009 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)