อนุทิน 42760 - หมอนุ

  ติดต่อ

ว้นนี้ (3 สิงหาคม 2552) ไปบรรยายให้ความรู้เรื่องเบาหวานและความดันให้กับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานและความดันที่่วัดมหาวัน จ.ลำพูน เป็นโครงการควบคุมเบาหวานและความดันโดยใช้การจับคู่ Buddy ของเทศบาลเมืองลำพูน มีผู้สูงอายุเข้าฟังจำนวนประมาณ 80 คน บรรยายโดยใช้ power point และ two-way communication

  เขียน:  

ความเห็น (0)