อนุทิน #42720

  • คณะวิจัย สภาการศึกษา นำโดย ดร.กุญชรี คุณอุษา พี่กัลยาณี มาเยี่ยมชมโครงการตลาดนัดวันอาทิตย์ของโรงเรียน
  • บ่ายประชุม
  • เย็น นักศึกษา ม.รามคำแหง มาดูสถานที่ หาข้อมูลออกค่ายอาสา
เขียน:

ความเห็น (0)