ติดต่อ

อนุทิน #42586

พรุ่งนี้ ( 1สิงหาคม 52) ร่วมกับคณะครูโรงเรียนอุตรกิจแบ่งกลุ่มไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่มีปัญหาหรือนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยไปที่ตำบลกระบี่น้อย มีทีมงาน 5 คน เรารับอาสาเป็นโชว์เฟอร์พาคณะครูไปกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)