อนุทิน 42460 - arkom cop panyasupachot

รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง "วิชาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน"  ของ นายอาคม  ปัญญาศุภโชติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 

เขียน 29 Jul 2009 @ 12:47 ()


ความเห็น (0)