อนุทิน #42460

รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง "วิชาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน"  ของ นายอาคม  ปัญญาศุภโชติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 

เขียน:

ความเห็น (0)