อนุทิน 42094 - บ้านมหา ดอทคอม

เลขบัตรประชาชนทุกคนมีจำนวนเท่ากันไหมครับ เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไร

ข้อมูลจากสำนัก บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่า เลขประจำตัวประชาชนของคนไทยมี 13 หลักเท่ากันทุกคน ไม่ซ้ำกัน และไม่มีการเปลี่ยนหรือยกให้ใคร ระบบตัวเลขนี้รองรับจำนวนประชากรได้อีกมากในระดับ 100 ปี... [อ่านทั้งหมด]

เขียน 23 Jul 2009 @ 16:17 () แก้ไข 15 Aug 2010 @ 15:28, ()


ความเห็น (0)