อนุทิน 42055 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Note ;

  • ปรับปรุงต้นฉบับ...ส่งเข้าเล่มหนังสืออีกครั้ง เพื่อเตรียมไปปายในวันอาทิตย์นี้
  • เตรียมบรรยาย "วิจัยเชิงคุณภาพ" ...ให้มองเห็นภาพมากกว่าการจดจำเชิงวิชาการ ให้กับเครือข่าย R2R ชลบุรี
  • ควรจะนั่งทำ element สัก element นะ...เพื่อที่ว่ากลับมาจากปายสิ้นเดือนจะได้ขยับลงสู่ปฏิบัติต่อ
  • ถอดบทเรียน R2R - KM ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว...อะไรที่ทำให้ได้มาซึ่ง R2R - KF ของที่นั่น ซึ่งได้มาด้วยใจที่พึงน้อมลงทำงาน
  • ตอนเย็นบินไปสุวรรณภูมิ ...ทีมประสานงาน R2R ชลบุรีมารอรับที่นั่น แล้วเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงไปต่อที่จังหวัดชลบุรี
  • Pack กระเป๋าไว้ เพื่อที่ว่ากลับจาก ชลบุรีเดินทางไปต่อที่ปายเลย
เขียน 23 Jul 2009 @ 06:36 ()


ความเห็น (0)