อนุทิน 41943 - เมียวดี

วันนี้อาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2552

  • อบรมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกวันเป็นวันสุดท้าย ปัญหาของเด็กอ่านไม่ออกต้องแยกแยะกันหลายประเด็นอยุ๋

         1. เด็กปกติ แต่ถูกละทิ้งไม่สนใจ อ่านเรยนเขียนหนังสือ ทำให้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

         2. เด็กไม่ปกติคือบกพร่องด้านสมอง ร่างกาย หรืออะไรก็ตาม ทำให้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

  ฉนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องถูกประเด็น มิใช่ว่า เป็นเด็กไม่ปกติแล้วคอยเคี่ยวเข็ญโดยวิธีเด็กปกติ แล้ว ไฉนเลยจะได้ผล นอกจากครูจะเครียดแล้วคนเรียนก็คงพลอยเกลียดการเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณ

 

เขียน 21 Jul 2009 @ 13:37 ()


ความเห็น (0)