อนุทิน 41930 - Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

  ติดต่อ

พักนี้งานของผม(นอกจากงานหลักคือสอน)ก็ประชุม วันนี้ก็มีประชุม เมื่อวานก็ประชุม บางวันประชุม 3 รอบ 3 กลุ่ม

เมื่อวานเป็นการประชุมกับกลุ่มเล็กๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มุมหนึ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนเพื่อให้สำนึกและระวังกัน คือ จริงอยู่เราอยู่เมืองไทยที่ประชาธิปไตย์ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา นั้นหมายความว่า เราได้อยู่ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายวิถีการดำเนินชีวิต หลากหลายปรัชญาของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นบางครั้งเราคิดว่าดีแล้ว แต่กับอีกสังคมหนึ่งกลับมองเราตรงกันข้าม ฉะนั้นคิดจะทำอะไรขอให้เราคำนึงถึงคนอื่นด้วยแม้ว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องพันเปอร์เซ็นก็ตาม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)