อนุทิน 41921 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@41919 โรคไข้หวัดใหญ่ 2009

เมื่อไรไปพบแพทย์....ควร ไปพบแพทย์ทันที ที่แน่ใจว่า ติดโรคนี้แล้ว เช่น มีไข้สูง ไอ ปวดเมื่อยตามตัว ที่ต้องรีบด่วนมากคือ ถ้ามีอาการหอบ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการทางปอดอื่นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากกลับจากการเดินทาง ต้องแจ้งแพทย์ให้ละเอียด

ทำไมถึงเป็นโรคนี้...คนเรา ติดโรคมาจากการไปอยู่ใกล้ผู้ป่วย จากการที่เขาไอ หรือจามใส่ หรือเราเองไปจับต้องสิ่งของ ที่มีคราบน้ำมูก น้ำลาย ขอผู้ป่วยอยู่ แล้วเราก็เอามือไปจับ และมาจับต้องที่ตา ปาก หรือ จมูกของเราเอง
โรคแทรกซ้อน..มักเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคปอด อาการของโรคจะเลวลงอย่างรวดเร็วมาก

การรักษา....ส่วนใหญ่ รักษาตามอาการ เช่นลดอาการทางระบบทางเดินหายใจและปอด เป็นต้น ยาต้านไวรัส Antiviral drugs จะลดความรุนแรงของโรคลงได้ เช่น ยา oseltamivir (Tamiflu) และ zanamivir (Relenza), ยาทั้งสอง เป็นยา neuraminidase inhibitors
ข้อสำคัญที่สุด คือ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ภายใน 48 ช.ม.

MAYO CLINIC.com

 

เขียน 20 Jul 2009 @ 23:30 () แก้ไข 20 Jul 2009 @ 23:36, ()


ความเห็น (0)