อนุทิน 41495 - Sasinand

Sasinand

ตอนนี้ กินก๋วยเตี๋ยว จะเลือกแบบ เส้นหมี่ เลี่ยงเส้นใหญ่...

.ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ฝ่ายอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ออกสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเส้นก๋วยเตี๋ยว ตั้งแต่ปี 2549-2551 พบว่า ผู้บริโภค ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคก๋วยเตี๋ยวอย่างถูกต้อง เพราะคนซื้อไม่ได้มีความรู้ในการเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกสุขลักษณะ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการรับประทานเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยไม่รู้ตัว

เขียน 13 Jul 2009 @ 22:23 () แก้ไข 13 Jul 2009 @ 22:24, ()


ความเห็น (0)