อนุทิน 41314 - สุเมธ

สุเมธ

<h5>ขอเชิญผู้รู้ทั้งหลายร่วมระดมแนวคิดแนวทางในการควบคุมชั้นเรียน ให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน เพราะมีปัญหาที่ค้นพบคือว่า นักเรียนโดยส่วนใหญ่มักเล่นมากกว่าเรียน แม้จะใช้มาตรการต่าง ๆ ในการต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน การให้รางวัลกรือ แม้กระทั้งการห้ามไม่ให้รับประทานอาหารเที่ยงก็ยังไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ ผู้รู้ท่านใดที่มีข้อค้นพบที่น่าสนใจช่วยชี้แนะด้วยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป รบกวนช่วยตอบกันด้วยนะครับ</h5>

เขียน 10 Jul 2009 @ 20:10 ()


ความเห็น (0)