อนุทิน 41312 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง

ลูกจ้างที่มีระยะเวลาการทำงานน้อย หมายถึงลูกจ้างทำงานติดต่อกันไม่ครบ 120 วัน

ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น โดยจะต้องเป็นการทำงานประเภทหนึ่งประเภทใดต่อไปนี้

1. ทำงานตามโครงการ

2. ทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว

3. ทำงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

งานทั้งสามประเภทจะต้องมีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี

พรบ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118

เขียน 10 Jul 2009 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)