อนุทิน 4109 - Sasinand

  ติดต่อ

ตอนนี้กำลังอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ระบุว่า รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอนามัย ปีละ 300,000.00 ล้าน บาท ส่วนใหญ่อยู่ในค่ารักษาพยาบาล และในจำนวนนี้  ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีอัตราครองเตียงสูงสุด

ทางแก้ไข  ผู้สูงอายุ  ต้องให้มีการดูแลตัวเอง ให้มีสุขภาพดีขึ้น ....????? ฟังมานานแล้ว ประโยคนี้.... 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)