อนุทิน 41020 - wwibul

wwibul

ความรู้ยุคใหม่เดี๋ยวนี้ อ่านยากถ้าไม่มีฐานคณิตศาสตร์ที่แน่นพอ

แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ ต้องกลับไปตั้งต้นนับศูนย์ใหม่ เพราะฐานที่ว่า ไม่ใช่ทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ แต่เป็นมุมมองที่มองผ่านภาษาคณิตศาสตร์ออกมาเห็นปรากฎการณ์

ตัวอย่างเช่น matrix หรือ vector แม้มีสอนว่าหากคำนวณ จะทำอย่างไร แบบนี้หาอ่านได้ง่าย แต่ที่ทำให้เห็นความเข้าใจเบื้องหลังออกมาเป็นภาพ กลับมีน้อยมาก

กลับเป็นว่า ต้องไปหาอ่านในประวัติการค้นพบทางคณิตศาสตร์ (หรือฟิสิกส์) ซึ่งจะทำให้เห็นรากเหง้าของวิธีคิดและมุมมองได้ชัดเจนกว่าอ่านตำรายุคใหม่เสียอีก

เขียน 05 Jul 2009 @ 16:56 () แก้ไข 05 Jul 2009 @ 17:10, ()


ความเห็น (0)