อนุทิน #40871

เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูตัวแทน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ict) ในห้องเรียนคุณภาพวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2552

เขียน:

ความเห็น (0)