อนุทิน 40871 - najaporn

najaporn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูตัวแทน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ict) ในห้องเรียนคุณภาพวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2552

เขียน 03 Jul 2009 @ 13:38 ()


ความเห็น (0)