อนุทิน 40541 - พอใจ

พอใจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เริ่มสมัครเป็นสมาชิก  และเรียนรู้การใช้งานวันแรก ฝากตัวให้กัลยาณมิตรผู้มีเมตตาช่วยชี้แนะดวยนะคะ ได้สมัครใช้งานเพราะอาจารย์กะปุ๋มแนะนำ  หลังจากอาจารย์มาแบ่งปันแนวคิดและจุดประกายงาน R2R ให้ชาวโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ขอบคุณในนำใจอารีย์ แล้วจะพยายามพัฒนาตน  พัฒนางานตามกำลังแรงกายและแรงใจที่มี ขอบคุณค่ะ

เขียน 28 Jun 2009 @ 20:33 ()


ความเห็น (0)