อนุทิน 40505 - อัยยารตี ไขแสง

  ติดต่อ

27-28 มิถุนายน 2552 มีโครงการอมรมสัมมนา เรื่อง"ความสำเร็จเล็กๆ ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน" ที่ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

ประทับใจมากที่คณบดีได้ไว้วางใจมอบหมายให้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้ โดยมอบหมายให้วิทยากรแนะนำวิธีเขียน Blog ศูนย์รวมความรู้ Gotoknow ให้กับสมาชิกในองค์กรเดียวกัน โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน และได้รับเกียรติจากวิทยาเขตสกลนครส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการด้วย 3 ท่าน

วันนี้ผ่านไปด้วยดี..สนุก..คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)