อนุทิน 40445 - Sila Phu-Chaya

  • ห้ามมิให้ฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่เจ้าของลิจสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด
  • แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดฯ
  • ตามมาตรา 63 พรบ ลิขสิทธิ์
เขียน 26 Jun 2009 @ 13:23 ()


ความเห็น (0)