อนุทิน 40364 - nobita

nobita

หลายเรื่องที่วางแผนไว้ ทำเสร็จไปแล้วในวันนี้แค่บางเรื่อง

 • รายชื่อครู กทม. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.ก.การศึกษา ตั้งแต่ ม.ค. 52 - มิ.ย. 52 เสนอ ผอ.  พร้อมลงเว็บได้ทันที
 • ส่งหนังสือเชิญ และระเบียบวาระ Eng 2/52 ให้กรรมการแล้ว เหลือประธาน ต้องรอ บัญชีกำหนดคนอ่าน (ต้องให้เสร็จพรุ่งนี้)
 • เตรียมกระเป๋าผลงานที่เหลือมาไว้ที่โต๊ะเตรียมเขียนรายละเอียด

หลายเรื่องที่เข้ามาโดยไม่รู้ตัว เข้ามาทำให้เวลางานหายไป

 • ผช.หสกก. ให้เข้าพบเรื่องไม่เข้าแถวเคารพธงชาติในวันอังคาร  3 ครั้งขึ้นไป เพื่อบอกว่า จะนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ...
 • ต้องเตรียมเอกสารยื่นเรื่อง ธ.อิสลามฯ
 • การประสานงานเรื่องการประเมินกับ สนศ. ฯลฯ

พรุ่งนี้ต้องทำอะไรอีกบ้าง

 • เขียนรายละเอียดและพิมพ์บัญชีอ่านผลงาน Eng  20 ราย เตรียมส่งไปพร้อมกับ หนังสือเชิญ + ระเบียบวาระ ให้ประธาน
 • ส่งรายชื่อครู กทม. ลงเว็บของ สกก.
 • ประสานงาน กรรมการภาษาจีน ขอส่งผลงานให้อ่านเพิ่มอีก 1 ราย
 • ติดต่อเรื่องผลงานที่ส่งอ่านให้อาจารย์จาก มก. ว่าได้รับไปอ่านหรือยังไม่ได้รับ แล้วหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิด (ต้องทำด่วนที่สุด)
 • เตรียมกระเป๋าผลงาน Eng  20 ราย สำหรับการประชุมในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ (ใส่ใบคะแนน,  ปิดกระดาษกาวสำหรับเขียนชื่อผู้อ่าน)
 • ...
เขียน 24 Jun 2009 @ 17:34 () แก้ไข 24 Jun 2009 @ 22:18, ()


ความเห็น (0)