อนุทิน #40359

  • วันนี้ จะพยายามเตรียมเอกสารกรารเงินให้เรียบร้อย
  • จะได้เตรียมวางแผนเรื่องการวางงานในด้านต่างๆ ให้เป็นระบบมากขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)