อนุทิน 40223 - Sasinand

Sasinand

Trend ของเรื่องการบริโภคอาาหารปัจจุบัน เป็นไปในแนวที่ พยายามให้อาหารมาจากธรรมชาติ ปลูกจากดิน ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป  โดยให้เป็นไปในลักษณะ Slow Food และ Organic เป็นหลัก หลักการด้าน  food technology เลยถูกมองว่า เป็นการมาทำให้คุณค่าอาหารดีๆตามธรรมชาติ ต้องสูญเสียไป และทางFDA เองก็  ตอนนี้ ก็มุ่งเน้นเรื่อง อาหารธรรมชาติเช่นกัน ไม่ได้เข้มกับ safety of the food supply with good science เท่าใดนัก

เขียน 22 Jun 2009 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)