อนุทิน 39940 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

กายที่ได้สัมผัสกับบุคคลอื่นบ่อย ๆ มาก ๆ จักทำให้จิตใจนั้นอ่อนแอลง
เปรียบได้กับคนที่ต้องพึ่งพาแขนเขาหยิบอาหาร ต้องพึ่งพาขาของเขา “ก้าวเดิน”

เขียน 17 Jun 2009 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)