อนุทิน 39480 - ดอกหญ้า

 ...อย่าปิดประตูขังตัวเองไว้ แล้วอยู่ในโลกแคบแคบ มีสิ่งต่างๆอีกมากมาย ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิต ก็อาจพบเห็นได้ไม่หมดสิ้น จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เปิดประตูแล้วเดินออกสู่โลกกว้าง เร่มตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะพบว่า.... เวลาที่เหลือยู่นั้น มันน้อยเกินไปเสียแล้ว...


 

เขียน 10 Jun 2009 @ 04:22 () แก้ไข 10 Jun 2009 @ 04:38, ()


ความเห็น (0)