อนุทิน 39480 - ดอกหญ้า

  ติดต่อ

 ...อย่าปิดประตูขังตัวเองไว้ แล้วอยู่ในโลกแคบแคบ มีสิ่งต่างๆอีกมากมาย ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิต ก็อาจพบเห็นได้ไม่หมดสิ้น จงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เปิดประตูแล้วเดินออกสู่โลกกว้าง เร่มตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะพบว่า.... เวลาที่เหลือยู่นั้น มันน้อยเกินไปเสียแล้ว...


 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)