อนุทิน 39247 - แดง

แดง

เช้าวันที่สดใส...ได้อ่านคำแปลของการแผ่เมตตา....

RADIATION OF LOVE....แผ่ออกไปโดยไม่หวังผล.....

เขียน 05 Jun 2009 @ 06:20 ()


ความเห็น (0)