อนุทิน 3831 - หยั่งราก ฝากใบ

เช้านี้สะดุดใจกับ บทที่ 78 เรื่อง ความอ่อนโยนมีชัยต่อทุกสิ่ง ในหนังสือ วิถีแห่งเต๋า แปลและเรียบเรียงโดย พจนา จันทรสันติ

บทที่ 78 ความอ่อนโยนมีชัยต่อทุกสิ่ง

  • ไม่มีสิ่งใดจะอ่อนนุ่มไปกว่าน้ำ

แต่ไม่มีสิ่งใดจะยิ่งไปกว่าน้ำ

ในการมีชัยเหนือสิ่งที่แข็ง

ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทน

  • ความอ่อนแอมีชัยต่อความแข็งแรง

ความอ่อนโยนมีชัยต่อความแข็งกระด้าง

ไม่มีใครที่ไม่รู้

แต่ไม่มีใครที่ปฏิบัติ

  • ดังนั้นปราชญ์จึงกล่าวไว้ว่า

ผู้ที่สามารถทนรับการใส่ร้ายของโลกได้

สมควรที่จะเป็นผู้ดูแลรักษาอาณาจักร

ผู้ที่ทนแบกรับบาปโทษของโลกไว้ได้

สมควรเป็นกษัตริย์ปกครองโลก

  • คำพูดที่ตรงไปตรงมานั้น

ดูคล้ายเป็นคำที่บิดเบี้ยวและเป็นคำเท็จ

 

ดูเหมือนคนในปัจจุบัน (รวมทั้งตัวเองด้วย) กำลังหลงอยู่กับคำพูด สำนวน โวหาร จนลืมสาระอันแท้จริงของคำพูดเสียแล้ว

คำพูดที่ยอกย้อน กินใจ สวยหรู ดูดี ไพเราะนั้น ควรสำเหนียกและใส่ใจด้วยหัวใจที่ละเอียดอ่อน ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง

...เราจะได้...ไม่หลงประเด็น และไม่ทำร้ายกันอย่างไม่รู้ตัว...

 

ขอจงใช้ใจที่เปิดกว้าง รักและเมตตาต่อกันในการสื่อสารกับผู้อื่น...เราจะได้เข้าสู่ Space (มณฑลแห่งการตื่นรู้) ของโลกได้ง่ายขึ้น

 

 

เขียน 07 May 2008 @ 09:16 () แก้ไข 07 May 2008 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)