อนุทิน 38303 - Sasinand

Sasinand เด็กๆเล็กๆ สามารถ identify ตัวอักษรที่เป็นตัวหรือเป็นชื่อที่คุ้นเคยได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า อ่านออก   จริงๆคือ จำ ล้วนๆ
สำหรับเด็กๆแล้ว อายุที่เขาจะสามารถอ่านได้คือ อายุ 5-6 ขวบ   เหตุผลคือ ก่อนหน้าอายุดังกล่าว สมองเด็กๆยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นจะ decode printed letters และผสมคำออกมา หรือผูกประโยคได้
อาจจะมีเด็กบางคน ที่สามารถอ่านออกได้ก่อนอายุ 5 ขวบ แต่ส่วนใหญ่ อ่านออกเป็น คำๆ ไม่ได้อ่านออกจากกระบวนการของการอ่าน ที่เกิดขึ้นจริงๆ( direct instruction)

เขียน 21 May 2009 @ 12:41 () แก้ไข 09 Jun 2009 @ 20:33, ()


ความเห็น (0)