อนุทิน 38147 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปิ๊งแล้ว  ว่าถ้าจะบริจาคหนังสือ จะติดต่อ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ก็ได้...
ตอนนี้เขา กำลังมุ่งเรื่อง ห้องสมุดประชาชน  ชักเริ่มมีมากขึ้นแล้ว และได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจพอสมควรค่ะ เช่น โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต ในการสนับสนุนของบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

ห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุนประจำปี 2550 มี 5 จังหวัดคือ  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดยโสธร จังหวัดอุทัยธานี  อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา้
สังเกตว่า....องค์กรที่สนับสนุน เรื่องการเรียนรู้ ของประชาชน มากเป็นพิเศษ มักอยู่ในภาคการเงิน  ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ  คงอยากให้คนรู้อะไรเยอะๆ....เป็นเจตนาที่ดี...แสดงถึง ความ มีจิตสาธารณะ...

เขียน 18 May 2009 @ 23:47 () แก้ไข 19 May 2009 @ 09:42, ()


ความเห็น (0)