อนุทิน 38087 - wwibul

wwibul

บทเรียนจากซาร์และหวัดนกคือ ถ้าเป็นช่วงระบาด การใช้ masks ปิดปากปิดจมูก และล้างมือบ่อย ๆ จะช่วยป้องกันได้มาก

WHO ทำโปสเตอร์เป็นแฟ้ม pdf ไว้ เป็นภาพขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง

เขียน 18 May 2009 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)