อนุทิน 38054 - รอมซี

รอมซี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรมสัมมนา

                  1. ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมสัมมนาพึงระลึกไว้เสมอว่า เทคนิคการฝึกอบรมสัมมนาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อบรมสัมมนาเท่านั้น

                  2. เทคนิคการฝึกอบรมสัมมนาเกือบทุกเทคนิคมีข้อดีหรือจุดเด่นอยู่ในตัวของมันเอง หากผู้ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาหรือวิทยากรสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิชา และกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนาย่อมจะเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกิดขึ้น ในการใช้เทคนิค ใด อาจเกิดจากการใช้เทคนิคไม่เป็น หรือเลือกใช้เทคนิคไม่เหมาะสม ไม่ใช่เพราะเทคนิคไม่ดี

                  3. ในการฝึกอบรมสัมมนาแต่ละโครงการ หรือแต่ละวิชานั้น วิทยากรอาจเลือกใช้เทคนิคฝึก
อบรมสัมมนาหลาย ๆ เทคนิคประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบวิทยากรหรือกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนาเป็นศูนย์กลางก็ตาม หากคิดว่าจะทำให้การเรียนรู้ดีขึ้น

เขียน 17 May 2009 @ 15:07 () แก้ไข 17 May 2009 @ 15:15, ()


ความเห็น (0)