อนุทิน 37964 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@37946 หัดดนตรีก็เหมือนเราหัดพูดนั่นแหละครับ เราพูดได้ก่อนเรียนไวยากรณ์ เราพูดได้ก่อนอ่านออก...

อ่าน อาจทำให้บางคนสามารถก้าวถึงระดับจินตนาการที่พ้นความเคยชิน

แต่การอ่าน ก็อาจกักขังจินตนาการของคน

อยู่ที่ อ่านอะไร และ ใครอ่าน มากกว่ากระมังครับ

เขียน 15 May 2009 @ 21:26 () แก้ไข 15 May 2009 @ 21:27, ()


ความเห็น (0)