อนุทิน 37964 - wwibul

  ติดต่อ

@37946 หัดดนตรีก็เหมือนเราหัดพูดนั่นแหละครับ เราพูดได้ก่อนเรียนไวยากรณ์ เราพูดได้ก่อนอ่านออก...

อ่าน อาจทำให้บางคนสามารถก้าวถึงระดับจินตนาการที่พ้นความเคยชิน

แต่การอ่าน ก็อาจกักขังจินตนาการของคน

อยู่ที่ อ่านอะไร และ ใครอ่าน มากกว่ากระมังครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)