อนุทิน 37949 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและนโยบายของรัฐบาลต่อการปฏิรูปการศึกษารอบสอง" ว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2542 หรือ 10 ปีที่แล้วนั้น มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1.กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 2.ดึงทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนต้องได้โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายใดๆ   นอกจากเรื่องเรียนฟรีไม่ฟรีจริง
 จะต้องมีการแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับยังขาดความเสมอภาคและเป็นธรรม เพราะระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ที่มีการเรียกเก็บเงินแลกที่เรียนอยู่   
ปัญหานี้ยังมีอยู่ในหลาย ร.ร. และนับวันจะทวีราคาแพงขึ้น" นายกฯ กล่าวย้ำ
เรื่องนี้ พูดกันทุกรัฐบาล แต่ในชีวิตจริงๆ ทำยาก....
ใครๆก็ไม่อยากเสียเงินเยอะ ในเรื่องการศึกษาหรอก แต่มันจำเป็น ทำไงได้ เพราะมันหมายถึงอนาคตของคนที่เรารักนะ  ชีวิตของเขาทั้งชีวิต ที่เราต้องรับผิดชอบ

แต่ประเด็นนี้  ที่นายกฯพูด  สุดยอดๆๆ     ตรงๆๆๆ ที่สุด เห็นด้วยๆๆอย่างที่สุด
 มีค่านิยมในสังคมไทยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษายังขาดค่านิยมเรื่องการสร้างความรู้ให้ตัวเอง สร้างผลงานวิชาการ ความซื่อตรงต่องานวิชาการ อย่างการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นทำไม่สำเร็จเพราะติดเรื่องคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
แม้เราจะใช้ระบบเงินวิทยฐานะจูงใจให้บุคลากรตื่นตัว ค้นคว้าหาความรู้ แต่ถ้าสุดท้ายเราไม่มีระบบส่งเสริม ยกย่องบุคลากรที่ทำงานวิชาการ ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะดึงคนเก่งมาทำงานการศึกษา

เขียน 15 May 2009 @ 15:33 () แก้ไข 16 May 2009 @ 08:36, ()


ความเห็น (0)