อนุทิน 3773 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

สวัสดีครัีบอาจารย์

    ขอบคุณมากครัีบ ครูมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของศิษย์มากๆ นะครัีบ แต่การสร้างเด็กต้องสร้างตั้งแต่ครอบครัวครัีบ โดยเฉพาะการให้อิสระในการคิด และการสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากรู้อยากเห็น โดยปกติสิ่งที่อยู่ในสมองเด็กมีไม่เยอะมากในตอนต้น และสมองเค้าเจริญอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการอยากรู้อยากเห็นของเด็กที่ต้องการรู้เพื่อเก็บข้อมูลเข้าไปไว้ในคลัง สมองครัีบ กระบวนการเรียนรู้ในช่วงนี้ สำคัญมากๆ ครับ ที่พ่อแม่ต้องสนับสนุนและเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามและร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กับลูกครัีบ ผมขอเรียกว่า การปลูกหน่อจินตนาการ ของเด็กครัีบ

    เมื่อหน่อจินตนาการเหล่านี้ของเด็กเตรียมไว้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา ครูเองผู้ทำหน้าที่วิ่งผลัด ในการรับไม้ หรือรับหน่อจินตนาการของเด็กไปสานต่อ ให้เค้าเจริญเติบโตทางการเรียนรู้ ทางด้านความคิดของเด็ก ครูมีแนวทางในการใช้จิตวิทยาทางการสอน เพื่อนำไปสู่การจูนคลื่นสมองของเด็กให้เข้าหาสาระวิชาต่างๆ และเด็กแต่ละคนมีคลื่นสมองที่ต่างๆ กันไป ครูจึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษาและเป็นเรื่องที่น่าท้าทายสำหรับครูครัีบ

    อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในการเรียนรู้นั้นสำคัญยิ่งครัีบ เพราะหนึ่งประโยคของครู หรือของพ่อแม่นั้นส่งผลให้ลูกได้ประจุบวกหรือลบต่างๆ กันครัีบ และประจุเหล่านี้จะเป็นตัวชาร์จและเติมพลังให้กับเด็กเยอะเลยครัีบ

    มีหลายๆ ประโยคที่ผมจำได้จากการสร้างแรงจูงใจของคุณครู ผมเพิ่งสะท้อนให้คุณครูผมฟังเืมื่อวาน สามชั่วโมงครัีบ สมัย ม.ต้น ครัีบ เป็นเรื่องที่ำสำคัญมากๆ นะครับ และอีกนัยหนึ่ง คุณครูเองก็ควรจะมีคนสร้างแรงจูงใจให้ครูในการทำงานเช่นกันครัีบ ไม่ว่าจะกำลังใจจากเพื่อนร่วมงาน หรือจากศิษย์ หรือจากผู้ปกครองครัีบ เอาเป็นว่า การเกื้อกูลกันในกระบวนการเรียนรู้ครัีบ

ขอบพระคุณมากๆ นะครัีบ

จาก...เล่าประสบการณ์ตรง ... ครูดี "ครูเพื่อศิษย์" แบบนี้ดีไหม ?

เขียน 06 May 2008 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)