อนุทิน 37512 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ฟัง"...อย่างลึกซึ้ง

หากไม่เคยที่จะได้ยินเสียงแห่งความทุกข์ภายในตนเองแล้ว...ก็ยากที่จะได้ยินเสียงความทุกข์ของผู้คน...และหากว่ายังไม่สามารถได้ยินเรื่องราวที่กัดหนองแห่งความทุกข์ในใจผู้คนแล้ว...ก็ยากที่จะสามารถรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องกำจัดวัชพืช...

ขณะที่เรากำลังรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขนั้น เราไม่จำเป็นต้องฆ่าหรือเหยียบย่ำวัชพืชอันเสมือนเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ในใจเราก็ได้

สุทรียสนทนา...จะไม่ได้ผล หากไม่เคยได้ "ฟัง"...

 

เขียน 08 May 2009 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)