อนุทิน 37404 - Sasinand

Sasinand

เมื่อเช้า คุยกันเองที่บ้าน  ปัจจุบัน คนไทยโดยรวมได้รับการศึกษาเฉลี่ยในระดับสูงขึ้น มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับน่าพอใจ คนส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคมมากขึ้น   แต่ก็ยังมี  ปัญหาของคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ส่วนปัญหาของบริโภคนิยม
ที่มีมา  ทำให้เกิดความย่อหย่อนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมาเป็นพรวน
นอกจากปัญหาในด้านรายได้แล้ว ยังมีความเหลื่อมล้ำ ด้านศักดิ์ศรีอีก จนเป็นสาเหตุหนึ่ง ของความไม่สงบที่เราเห็นอยู่ ทุกวันนี้

เขียน 07 May 2009 @ 11:24 () แก้ไข 07 May 2009 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)