อนุทิน 37189 - กวิน (User2)

In Mind » การไหลเลื่อนของ "ดวงจิต"

ทราบแต่ว่า จิตรที่นิ่ง จะ เป็น เอกัคคตา (เอก+อัคค/อัคคี+ต)

เอก=หนึ่ง
อัคค/อัคคี=มีปลายเรียวแหลม (หมายถึงไฟ ก็ได้)
=แล้ว   เช่น (เกิด)+(แล้ว)=ชาต (เกิดแล้ว)

เอกัคคตา=(จิตร อันเปรียบดังไฟ) อันมีปลายเรียวแหลมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว

พระท่านว่า จิตรนี้เหมือนแสง (ที่ซัดส่าย ฟุ้ง กระจายอยู่)  หากเอาเลนส์นูนมารวมแสง (คือการทำจิตรให้นิ่งเป็นสมาธิ) จิตรจะเหมือน แสงเลเซอร์ที่มีปลายเรียวแหลมซึ่งทรงอานุภาพ ทะลุทะลวงอวิชชา ทำให้เกิดปัญญา

แต่จิตร ก็เหมือน น้ำด้วย นั่นคือมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำ (ตามอำนาจแห่ง แรง G หรือ แรงโน้มถ่วงของโลก) ในทางพุทธศาสนา แรง G ไม่ได้ย่อมาจาก Gravity หากแต่ย่อมาจาก Gi rase (กิเลส)

กล่าวโดยย่อ "จิต" ของเรา (หาก) จดจ่ออยู่ที่เรื่องใด ==>
การไหลของ "จิต" ก็จะเป็น เอกัคตา และอาจจะสามารถทำให้ เกิดการ รู้จริง เห็นแจ้ง ก็เป็นได้ อนึ่ง พราะท่านมัก สอนให้เรา ข่มจิตร มากกว่าที่จะปล่อยให้จิตร ไหลเป็น อิสระ ไปตามแรง G เพราะเดี่ยวจะกลายเป็นเรื่องเดียวกับเรื่อง G sport

เขียน 04 May 2009 @ 01:43 () แก้ไข 04 May 2009 @ 02:06, ()


ความเห็น (0)