อนุทิน 37117 - กวิน (User2)

P MJ learn » สมรภูมิ ในใจ

เจ้างามสรรพสรรพางค์ดังนางสวรรค์             
โพยมแจ่มจันทร์เปรียบพอเทียบทัน                ทันเทียบพอเปรียบจันทร์แจ่มโพยม 
โฉมชะอ้อนอัปสรทรงเสมอสมร                      สมรเสมอทรงอัปสรชะอ้อนโฉม  
ฤๅทัยโทมโทรมเศร้าประเล้าประโลม              ประโลมประเล้าเศร้าโทรมโทมฤาทัย 

จากกลบท ถอยหลังเข้าคลอง พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฯ)

สมร แปลว่า สงคราม และแปลว่า ผู้หญิง ก็ได้

สมร ๑, สมร [สะหฺมอน, สะหฺมอนระ, สะหฺมอระ] น. การรบ, การสงคราม.
 (ป., ส.). 
สมร ๒  [สะหฺมอน] น. นางงามซึ่งเป็นที่รัก. (ส. สฺมร ว่า กามเทพ). (1)

หากดูตามความหมายในกลบทข้างต้น สมร หมายถึง ผู้หญิง ดังนั้น
สมร(ภูมิ) อาจแปลได้สามนัยะ นัยะแรกแปลว่า ภูมิที่มีสมร (ผู้หญิง) และนัยะที่สอง อาจจะแปลได้ว่า ผู้หญิงทำให้เกิดสมรภูมิ(ภายในใจสำหรับบุรุษ) ส่วนนัยะที่สามอาจแปลได้ว่า สตรีคือศัตรู (สำหรับพระ) ฉะนั้น กวินเจ้าจงควรอยู่ให้ไกลจาก สมรภูมิ จะดีกว่า

เขียน 02 May 2009 @ 13:29 () แก้ไข 02 May 2009 @ 14:36, ()


ความเห็น (0)