อนุทิน 37103 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Engaged Buddhism : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ = ฉันทะ

ไม่ใช่ด้วยรากเหง้าแห่งความกดดัน หากแต่ดำเนินไปภายใต้ความศรัทธาต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้... หากไม่มีเป้าหมาย "ชีวิต" ก็ไร้ซึ่งทิศทางดำเนินไป เช่น ตั้งเป้าหมายว่าทำชั่วให้น้อยลง ทำความดีให้มากขึ้น โดยเฉพาะความดีภายใน..เมื่อไรที่ความดีภายในเพิ่มขึ้น ความชั่วภายนอกจะลดลง...นั่นคือ หากเราคิดดี การกระทำชั่วจะลดลง ...

แล้วเราจะมีความเพียรและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่เปี่ยมด้วย "ฉันทะ"

เขียน 02 May 2009 @ 00:42 () แก้ไข 02 May 2009 @ 10:25, ()


ความเห็น (0)