อนุทิน 36918 - สุนทร

  ติดต่อ

เนื้อหาที่ออกข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.ความรู้ทั่วไป 2.ความสามารถด้านภาษา 3.ความสามารถด้านการคิด 4.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 5.คอมพิวเตอร์ 100 คะแนน

สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน  หรือสอบปฏิบัติ 50 คะแนน(ขึ้นอยู่กับ อกคศ.)

สอบวันที่ 29 เมษายน 2552

  เขียน:  

ความเห็น (0)