อนุทิน 36897 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อย่าให้เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา

ถ้าหากชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ยังพัฒนาตนให้เป็นอริยบุคคลชั้นต้น คือ โสดาบันไม่ได้ ถือว่า "ขาดทุน" คือ "เสียชาติเกิด..."

เขียน 27 Apr 2009 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)