อนุทิน 36894 - Sasinand

Sasinand

วันนี้ 27-04-2552 ได้ฟังข่าว ตอนเย็น เรื่อง climate change on water resources and freshwater ecosystems ซึ่งออกข่าวโดย Asian Development Bank ซึ่งก็มีเรื่องที่น่าต้องระวังมากๆ เกี่ยว กับเรื่องแหล่งน้ำ ทั้งปริมาณ คุณภาพน้ำ และความเสี่ยงในเรื่อง น้ำท่วมด้วย ซึ่งแนวโน้ม ที่น่ากังวลนี้ มีสาเหตุมาจาก ทั้ง climatic and non-climatic factors.
และประเทศ ที่อาจได้รับผลกระทบ ต่อ climate change ในภูมิภาคนี้ ี้ ก็คือ...Indonesia, Philippines, Thailand and Viet Nam
ถ้ายังแ ก้ไขไม่ได้  ภายในศตวรรรษนี้ หรือ พ.ศ.2463  พื้นที่การเกษตร จะได้รับผลกระทบ ข้าวที่ไทยและเวียดนามเคยผลิตได้มากๆ ก็จะผลิตได้ น้อยลง นอกจากนี้ น้ำทะเล ก็จะมีระดับสูงขึ้น จนต้องมีการอพยพคนไปอยู่ที่ใหม่ จะมีคนล้มตายจากความร้อน จากไข้มาเลเรีย ไข้เลือดออกและ โรคภัยใหม่ๆมากขึ้น เช่น ตอนนี้ เราก็กำลังหวาดๆกันเรื่อง ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก

กระทรวงสาธารณสุขให้เปลี่ยนชื่อไข้หวัดหมู เป็นไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก

เขียน 27 Apr 2009 @ 23:14 () แก้ไข 28 Apr 2009 @ 08:19, ()


ความเห็น (0)