อนุทิน 36838 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การให้นี่มีคุณค่า การให้นี้มีพลัง

เป็นพลังที่สร้างความมาดมั่นให้กับตนเอง

การให้นั้นเป็นความสวยงามของสังคม ให้กับคนอื่นแล้วอย่าลืมให้กับตนเอง

คนหลายคนมักจ้องและมองจะให้แต่คนอื่น แต่ลืมให้ความรู้กับตนเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)