อนุทิน 36838 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การให้นี่มีคุณค่า การให้นี้มีพลัง

เป็นพลังที่สร้างความมาดมั่นให้กับตนเอง

การให้นั้นเป็นความสวยงามของสังคม ให้กับคนอื่นแล้วอย่าลืมให้กับตนเอง

คนหลายคนมักจ้องและมองจะให้แต่คนอื่น แต่ลืมให้ความรู้กับตนเอง

เขียน 26 Apr 2009 @ 12:58 ()


ความเห็น (0)