อนุทิน 36662 - คิตตี้

อยากให้ประเทศไทย  มีแต่ความสงบสุข

และอยากให้ประเทศไทยมีความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรมเพื่อที่จะได้ให้นักศึกษาจบมามีงานทำตรงกับ

สาขาที่เรียนมา

เขียน 22 Apr 2009 @ 16:33 () แก้ไข 22 Apr 2009 @ 16:40, ()


ความเห็น (0)