อนุทิน #36662

อยากให้ประเทศไทย  มีแต่ความสงบสุข

และอยากให้ประเทศไทยมีความเจริญทางด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรมเพื่อที่จะได้ให้นักศึกษาจบมามีงานทำตรงกับ

สาขาที่เรียนมา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)