อนุทิน 36635 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การเข้าไปเก็บข้อมูล เพื่อนำความรู้มาบอก มาเชื่อมต่อกับผู้ที่อยากรู้ ต้องการความรู้ จึงกลายเป็น “การเหยียบความรู้” และ “การเหยียบภูมิปัญญาความรู้ของผู้ปฏิบัติ...”

นำความรู้จากไปตำรา ไปเหยียบย่ำความรู้ของผู้ทดลอง

นำความรู้ของตัวเองไปบอกเขา พอเขาไม่รู้ ก็มักบอก มักออกมาสรุป มักออกมารายงานว่า ชุมชน ไม่รู้ ชุมชนนี้มีปัญหา ชุมชนนี้ต้อง “พึ่งพาความรู้...”
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุ เป็นหนึ่งในที่มาของแนวคิดที่ว่า “สังคมนี้มีความเหลื่อมล้ำทางความรู้...”

เขียน 21 Apr 2009 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)