อนุทิน 36634 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเรียนสูงมักเป็นคนฟังไม่เป็น “การเก็บข้อมูลก็เลยกลายเป็นการสอนคนที่ให้ข้อมูล”
การเรียนสูงนั้น ทำให้จิตใจของนักวิจัยมัก “ดูถูกความรู้ของผู้ปฏิบัติ”
การดูถูกความรู้ของไม่ได้เรียนหรือผู้ปฏิบัตินั้น เป็นปัญหาตัวฉกาจของวงการวิชาการไทยที่ “ไม่พัฒนา...”

เขียน 21 Apr 2009 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)