อนุทิน 36617 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

digital divide ในแง่มุมของการใช้เทคโนโลยี อยู่ที่ effective use ที่ใครก็ตามที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันได้มากกว่า มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย แต่ไม่ค่อยสนใจกัน มุ่งประเด็น contents กันมากเกินไป

เขียน 21 Apr 2009 @ 14:47 () แก้ไข 21 Apr 2009 @ 15:02, ()


ความเห็น (0)