อนุทิน 36506 - Ka-Poom

  ติดต่อ

คุณจะไปในที่บางที่ ที่บางแห่ง...เท่านั้น

คุณจะพูดคุย คบหาเฉพาะ...กับคนบางคน...เท่านั้น

คุณจะช่วยเหลือ...หรือทำเพียงบางสิ่งบางอย่าง...

เท่านั้นเอง

ที่คุณใช้สมอง...พิจารณาแล้วว่ามี "ประโยชน์" แต่การกระทำดังกล่าวนั้นขาด "หัวใจ"ในการทำ เพราะประตูใจของคุณยังคงปิดตายสำหรับการเปิดรับเรื่องราวดีดีที่มีอยู่ในชีวิต

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)