อนุทิน 36446 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

@36440 ไม่ได้เปิดอนุทินนานแล้ว เปิดมาเจออาจารย์ยกบาลีมาอธิบาย  ขอแซวหน่อย...

  • เสต+อัมพ+วิภัติ โอ=เสตัมโพ

ในข้อความนี้ เฉพาะ วิภัติ โอ ... ใคร่จะบอกอาจารย์ว่า วิภัติ โอ ไม่มีใช้ในหมวดวิภัตินามของภาษาบาลี...

เฉพาะ เสตัมโพ ถ้าจะทำตัวแบบนักเรียนบาลีชั้นไวยากรณ์ ก็ต้องทำตัวทำนองว่า...

เสตมฺโพ ศัพท์เดิม เสตมฺพ ... อะ การันต์ในปุงลิงค์ ... ลง สิ ปฐมาวิภัติ ฝ่ายเอกวจนะ... เอา อะ กับ สิ เป็น โอ ... สำเร็จรูปเป็น เสตมฺโพ ... เสตมฺโม อันว่า มะม่วงขาว

เจริญพร

เขียน 17 Apr 2009 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)