อนุทิน 36395 - โคนัน(นักสืบอนุบาล)

<table class="fontblacksm" border="0" width="97%" align="center">

<tbody>

<tr>

<td>อนุบาล</td>

</tr>

<tr>

<td><strong><span style="color: #192e4c;"><span class="fontbold">ความหมาย</span><br /><br /></span></strong>ก. ตามเลี้ยงดู, ตามระวังรักษา. ว. ที่คอยตามเลี้ยงดู, ที่คอยตามระวังรักษา, เรียกโรงเรียนที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง ๓ ขวบครึ่ง ถึง ๗ ขวบ ว่า โรงเรียนอนุบาล, เรียกครูที่สอนโรงเรียนอนุบาลว่า ครูอนุบาล, เรียกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลว่า นักเรียนอนุบาล; (กฎ) เรียกผู้ที่ศาลมีคําสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถว่า ผู้อนุบาล. (ป., ส. อนุปาล)</td>

</tr>

</tbody>

</table>

เขียน 16 Apr 2009 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)