อนุทิน 36253 - ปภังกร Happinesss

ใช้ศีลชำระความมืดบอดให้แห่งตา มีสมาธิในการย่างก้าว และใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางให้ชีวิต
ชีวิตนี้ กายนี้ จิตนี้ ชาตินี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานั้นย่อมพบสุขแท้ได้โดยพลัน
สุขอื่น หมื่น แสน จะเปรียบแม้นด้วยความสงบนั้นไม่มี

เขียน 14 Apr 2009 @ 16:09 ()


ความเห็น (0)